சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

By Jeevan
|

டைடல் பார்க் என்பது தகவல்த்தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அமைப்பு என்பதும், இது சென்னை மற்றும் கோவையில் அமைந்துள்ளதும் உங்களில் பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த டைடல் பார்க், TIDCO மற்றும் ELCOT ஆகிய இரு நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டது.

ஆசியாவில் உள்ள IT பார்க்குகளிலேயே இதுவுமொரு மிகப்பெரியதாகும். இந்நிறுவனம் சென்னையில் உள்ள தரமணியில் அமைந்துள்ளது. இந்த டைடல் பார்க் கட்டிட வேலைகள் 1999ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2000த்தில் முடிவடைந்துள்ளது. இது ஜூலை 4, 2004ல் திறக்கப்பட்டது. இதன் கட்டுமானத்திற்கு ஆனா மொத்த செலவு ரூ.3,380 மில்லியன்.

இந்த டைடல் பார்க்கில் மொத்தம் 13 தளங்கள் உள்ளன. ஒன்று பார்க்கிங்குக்காவும் மற்றவை நிறுவனங்களுக்காகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் 22 நிறுவனங்கள் தங்களது அலுவலகங்களை தொடங்கியுள்ளதாகவும் தெரிகிறது.

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள் கீழே!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் 'டைடல்' பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

சென்னையின் டைடல் பார்க்கை சுத்திக்காட்டப்போறோம்!!

முன்னணி சாப்ட்வேர், BPO கம்பனிகள் இதில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் படங்கள்!!

Gadgets Galley

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X