ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

By Jeevan
|

உலகின் மிகவும் பிரபலமான மொபைல் மற்றும் கணினிகளுக்கான வீடியோ கேம்தான் "ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ்" என்பதை நீங்களே அறிவீர்கள். இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டானது 100 மில்லியன்களுக்கும் மேல் தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டு சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டை டிசம்பர் 2009ல் ரோவியோ என்ற பின்லாந்தைச் சேர்ந்த நிறுவனம் வெளியிட்டது. வெளியிட்ட சில தினங்களிலேயே நல்ல வரவேற்ப்பை பெற்றது. ஆனால் கடந்த 2012ல் தான் இதன் வளர்ச்சி மிகவும் வியப்படையும் வகையில் இருந்தது.

கணினியின் ஃபோல்டர்களை விதவிதமான வண்ணங்களில் உருவாக்க!

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் ஒட்டலாமே!

நோக்கியா ஊழியர்களுக்கு 'டபுள்' சம்பள உயர்வு!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்காக...

இந்த விளையாட்டானது அண்ட்ராய்டு, சிம்பியன் மற்றும் விண்டோஸ் போன்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களை தங்களது லேப்டாப்கள் மற்றும் வாகனங்களில் ஒட்டும் அளவிற்கு இது வளர்ந்திருப்பதால், இங்கே சில அழகான ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் படங்களின் மாதிரிகளை வழங்கியுள்ளோம். இம்மாதிரியும் உங்களுடைய லேப்டாப்,மொபைல், டேப்லெட்களில் ஒட்டலாமே!

Gadgets Gallery

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X