ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

By Jeevan
|

ஆப்பிள் நிறுவனம் உலகம் முழுவதிலும் புகழ்பெற்றவொன்று. ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு உலகம் முழுவதிலும் ரசிகர்கள் இருப்பதை 'உலகறியும்'. இவர்களில் சிலர் எப்பொழுதும் ஏதாவது சிறுபிள்ளைத்தனமாக செய்கிறார்களாம். ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள். படங்கள் கீழே!

விரைவில் வெளியாகவிருக்கும் பத்து ஸ்மார்ட்போன்கள்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் ரசிகர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறார்களாம்...

ஆப்பிள் மீதுள்ள அதிக பற்றினால் தான் பின்வருபவை போன்ற வேலைகளை யோசித்து செய்கிறார்களாம். சிலர் விளம்பரங்களுக்காகவும் செய்கிறார்கள.

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X