ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...மாபெரும் சாம்ராஜ்ஜியம்...

By Jeevan
|

ஹுவாய் டெக்னாலஜீஸ் தெரியுமா? தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை தயாரிக்கும் நிறுவனமான இதை தொடங்கியவர் ஒரு ஓய்வுபெற்ற ராணுவ அதிகாரி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹுவாய் தயாரிப்புகளாவன,செல்போன்கள், ஸ்மார்ட்போன்கள், USB மோடம்ஸ், வயர்லெஸ் கருவிகள், டேப்லெட்கள், செட்-டாப் பாக்ஸ் கருவிகள் என ஏராளமான சாதனங்களை தயாரிக்கிறது இந்நிறுவனம்.

எமலோகத்திலிருந்து பூமி...அசத்தல் படங்கள்...

சீனாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் இந்நிறுவனம் 1988ல் ரென் ஜெனக்பீய் என்ற ஓய்வுபெற்ற ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்டதே இந்த மாபெரும் சாம்ராஜ்ஜியம். இந்நிறுவனம் அமெரிக்கா, ஸ்வீடன், ஜெர்மனி மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட 140 நாடுகளில் தனது ராஜ்ஜியத்தை விரிவடையச் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, இந்த ஹுவாய் நிறுவனத்தில் 1,40,000 என்ற எண்ணிக்கையில் பணியாளர்கள் உள்ளார்களாம்.

புதிய நோக்கியா டூயல்சிம் போன்கள் மற்றும் தகவல்கள்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹுவாய் நிறுவனத்தின் படங்களைத்தான் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வழங்கியுள்ளோம்.

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X