Tap to Read ➤

Jio மற்றும் Airtel பயனர்களே! நீங்கள் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்?

ஜியோ 5ஜி மற்றும் ஏர்டெல் 5ஜி கிடைக்கும் நகரங்கள் விரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
manju s
நினைத்ததை விட வேகமாக 5ஜி சேவைகள் கிடைக்கும் பகுதி இந்தியாவில் அதிகரித்து வருகிறது.
ஏர்டெல் 5ஜி சேவை தற்போது 10 நகரங்களில் கிடைக்கிறது.
ஜியோ 5ஜி சேவை தற்போது 8 நகரங்களில் கிடைக்கிறது.
Vodafone Idea (Vi) மார்ச் 2024க்குள் அனைத்து நகரங்களிலும் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5ஜி இல் ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் நிறுவனங்களுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி இருக்கிறது.
விரைவில் மேற்கு வங்கம் முழுவதும் ஜியோ 5ஜி கிடைக்க இருக்கிறது.
ஏர்டெல் குருகிராமிலும் தனது 5ஜி சேவையை வழங்கத் தொடங்கி இருக்கிறது.
இலக்கு நிர்ணயத்ததை விட வேகமாகவே அனைத்து பகுதிகளிலும் 5ஜி சேவைகள் கிடைக்க இருக்கிறது.