Tap to Read ➤

Google ப்ளே ஸ்டோரில் 2000 loan ஆப்ஸ்கள் நீக்கம்!

கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து 2000 லோன் ஆப்ஸ்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
manju s
கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து 2000 லோன் ஆப்ஸ்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டுப்பாடற்ற முறையில் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகளை தடை செய்வதற்கான கட்டமைப்பு: RBI
கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து 2000 லோன் ஆப்ஸ்கள் நீக்கம்.
கூகுள் ஆசியா-பசிபிக் அறக்கட்டளை மற்றும் பாதுகாப்புத் தலைவர் சைகத் மித்ரா அறிவிப்பு.
உள்ளூர் ஆராய்ச்சி மற்றும் எங்கள் பங்குதாரர்களின் ஆதரவுடன் நடவடிக்கை: மித்ரா
கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து 2000 லோன் ஆப்ஸ்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகே ஆப்ஸ்கள் நீக்கம்: சைகத் மித்ரா