ஜியோ திருத்தப்பட்ட கட்டண திட்டங்கள் வெளியாகின, என்னென்ன மாற்றங்கள்.?

Written By:
  X

  ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் பொருத்தமாட்டில் தற்போது பல்வேறு கட்ணங்களைப் புதுப்பித்துக்கொண்டுள்ளது. மேலும் பல்வேறு கட்ணங்களுக்கு தகுந்தபடி சிறப்பு ஆபர்களை அறிவித்துள்து ஜியோ.

  இந்தியநாடு முழுவதும் அதிக வாடிக்கையாளர்களைப் பெற்றுள்ளது ஜியோ நிறுவனம். முதலில் அதிக அளவு இலவசங்களை வழங்கியது பின் பல்வேறு நிறுவனங்கள் எதிர்த்ததால் இலவசங்களை நிறுத்தி பல்வேறு கட்டன சலுகையை அறிவித்தது ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம்.

  தற்போது அதிகமக்கள் இந்தக்கட்டண சலுகைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இருந்தபோதிலும் இதன் இன்டர்நெட் வேகம். மிகக்குறைவாக உள்ளது. மேலும் தற்போது புதுப்பித்துள்ள கட்டணசலுகைகளைப் பார்ப்போம்.

  முகநூலில் எங்கள் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க க்ளிக் செய்யவும்.!

  ப்ரீப்பெய்ட்:19ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு : 200எம்பி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது : 200எம்பி 4ஜி டேட்டா,வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1நாள் செல்லுபடியாகும்.(ப்ரைம் மெம்பராக இல்லதாவர்களுக்கு 100எம்பி 4ஜி டேட்டா)

  49ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு :600எம்பி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 3நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது : 600எம்பி 4ஜி டேட்டா,வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 3நாள் செல்லுபடியாகும்.(ப்ரைம் மெம்பராக இல்லதாவர்களுக்கு 300எம்பி 4ஜி டேட்டா)

  96ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு :7ஜிபி 4ஜி டேட்டா 128கேபிபிஎஸ், வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 7நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது :7ஜிபி 4ஜி டேட்டா 128கேபிபிஎஸ், வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 7நாள் செல்லுபடியாகும்.(ப்ரைம் மெம்பராக இல்லதாவர்களுக்கு 600எம்பி 4ஜி டேட்டா)

  149ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு : 2ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் 100எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது : 2ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் 100எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.(ப்ரைம் மெம்பராக இல்லதாவர்களுக்கு 1ஜிபி 4ஜி டேட்டா)

  303ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு :28ஜிபி 4ஜி டேட்டா, ஒருநாள்-1ஜிபி, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் 100எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது 309 ருபாய் ரீசார்ஜ் :28ஜிபி 4ஜி டேட்டா, ஒருநாள்-1ஜிபி, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் 100எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 84 ஜிபி 84நாள் செல்லுபடியாகும்)

  499ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு 499 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 56ஜிபி 4ஜி டேட்டா, ஒருநாள்-2ஜிபி, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது 509 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 56ஜிபி 4ஜி டேட்டா, ஒருநாள்-2ஜிபி, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 168 ஜிபி 84நாள் செல்லுபடியாகும்)

  999ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு : 60ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 60நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது :60ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 28நாள் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 120 ஜிபி 120நாள் செல்லுபடியாகும்)

  1,999ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு : 125ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 90நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது :125ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 90நாள் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 185 ஜிபி 150நாள் செல்லுபடியாகும்)

  4,999ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு : 350ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 180நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது :350ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 180நாள் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 410 ஜிபி 240நாள் செல்லுபடியாகும்)

  9,999ருபாய்க்கு ரீசார்ஜ் செய்தால்:

  முன்பு : 750ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 360நாள் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது :750ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 380நாள் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 810 ஜிபி 420நாள் செல்லுபடியாகும்)

  போஸ்ட்பெய்டு:

  முன்பு 303 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 28ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1மாதம் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது 309 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 30ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1மாதம்; செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 90 ஜிபி 1மாதம் செல்லுபடியாகும்)

  499 ருபாய் ரீசார்ஜ்;

  முன்பு 499 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 56ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1மாதம் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது 509 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 60ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1மாதம் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 180 ஜிபி 3மாதம் செல்லுபடியாகும்)

  999 ருபாய் ரீசார்ஜ்;

  முன்பு 999 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 60ஜிபி 4ஜி டேட்டா, வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1மாதம் செல்லுபடியாகும்.

  தற்போது 999 ருபாய் ரீசார்ஜ்: 60ஜிபி 4ஜி டேட்டா, 128கேபிபிஎஸ் வரம்பற்ற கால் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ், 1மாதம் செல்லுபடியாகும்.(முதன்முறையாக ரீசார்ஜ் செய்யும்போது 180 ஜிபி 3மாதம் செல்லுபடியாகும்)

  மேலும் படிக்க;சாம்சங் பற்றிய இந்த "மேட்டர்" தெரிஞ்சா ஷாக் ஆகிடுவீங்க.!

  சாம்சங் பற்றிய இந்த "மேட்டர்" தெரிஞ்சா ஷாக் ஆகிடுவீங்க.!

  முகநூலில் எங்கள் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க க்ளிக் செய்யவும்.!

  English summary
  Reliance jio updates prepaid and postpaid plans ; Read more about this in Tamil GizBot

  இந்த நாள் முழுவதற்குமான செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள் - Tamil Gizbot

  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more