இந்திய பெருநகரங்களில் ஐடி மக்களின் சம்பளம்!!!

|

இன்று உலக அளவில் பிரபலமாக இருக்கும் துறைகளில் ஐடி துறையும் ஒன்று. பணம் அதிகம் புழங்கும் துறையாகவும் இது கருதப்படுகிறது. இளைஞர்களும் ஐடி துறையில் வேலை செய்வதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுக்கின்றனர்.

இன்ஞ்னியரிங் படிக்கும் பெரும்பாலான மாணவர்களின் கனவு ஐடி துறையில் வேலை செய்வது தான். ஐடி துறையில் நிறைய பணம் கிடைக்கும் என ஒரு எண்ணம் எல்லோரிடத்திலும் உள்ளது.

இந்தியாவில் ஐடி கம்பெனிகள் நிறைய நகரங்களில் இருந்தாலும் இந்திய பெருங்நகரங்களான டெல்லி, மும்பை, பெங்களூர் மற்றும் சென்னையில் அதிக கம்பெனிகள் உள்ளன. இந்த நகரங்களில் உள்ள ஐடி மக்களின் சம்பளம் எவ்வளவு என்பதை கீழே உள்ள சிலைட்சோவில் பார்ப்போம்.

புதிய மாடல் ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் விலைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஐடி டெவலப்பர்

ஐடி டெவலப்பர்

ஐடி டெவலப்பர்
ஆட்டோமொபைல்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.22,100
2-5 வருடம்- ரூ.36,500
5-8 வருடம்- ரூ.64,800

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.19,000
2-5 வருடம்- ரூ.28,400
5-8 வருடம்- ரூ.56,700

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.19,400
2-5 வருடம்- ரூ.28,400
5-8 வருடம்- ரூ.56,100

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.19,400
2-5 வருடம்- ரூ.24,900
5-8 வருடம்- ரூ.44,100

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்
இன்டஸ்ட்ரியல் உற்பத்தி

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.17,300
2-5 வருடம்- ரூ.24,900
5-8 வருடம்- ரூ.42,700

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.11,200
2-5 வருடம்- ரூ.13,200
5-8 வருடம்- ரூ.21,700

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.12,900
2-5 வருடம்- ரூ.21,800
5-8 வருடம்- ரூ.40,800

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.13,000
2-5 வருடம்- ரூ.21,200
5-8 வருடம்- ரூ.32,500

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்
பீபிஓ ஐடீஸ்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.15,600
2-5 வருடம்- ரூ.21,800
5-8 வருடம்- ரூ.34,300

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.14,000
2-5 வருடம்- ரூ.17,300
5-8 வருடம்- ரூ.29,900

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.20,000
2-5 வருடம்- ரூ.23,000
5-8 வருடம்- ரூ.32,500

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.10,800
2-5 வருடம்- ரூ.16,400
5-8 வருடம்- ரூ.23,800

சாப்ட்வேர் அனலிஸ்ட்

சாப்ட்வேர் அனலிஸ்ட்

சாப்ட்வேர் அனலிஸ்ட்
பீபிஓ ஐடீஸ்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.16,500
2-5 வருடம்- ரூ.26,800
5-8 வருடம்- ரூ.66,900

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.18,600
2-5 வருடம்- ரூ.28,100
5-8 வருடம்- ரூ.55,900

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.18,600
2-5 வருடம்- ரூ.31,900
5-8 வருடம்- ரூ.59,600

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.16,500
2-5 வருடம்- ரூ.23,500
5-8 வருடம்- ரூ.45,300

டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸிகியூடிவ்

டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸிகியூடிவ்

டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸிகியூடிவ்
பீபிஓ ஐடீஸ்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.17,900
2-5 வருடம்- ரூ.24,600
5-8 வருடம்- ரூ.33,600

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.17,700
2-5 வருடம்- ரூ.23,600
5-8 வருடம்- ரூ.32,900

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.18,900
2-5 வருடம்- ரூ.24,400
5-8 வருடம்- ரூ.37,500

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.15,900
2-5 வருடம்- ரூ.21,200
5-8 வருடம்- ரூ.31,800

டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸிகியூடிவ்

டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸிகியூடிவ்

டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸிகியூடிவ்
ஐடி சர்வீஸ்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.19,000
2-5 வருடம்- ரூ.26,300
5-8 வருடம்- ரூ.45,900

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.17,100
2-5 வருடம்- ரூ.28,700
5-8 வருடம்- ரூ.51,100

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.22,200
2-5 வருடம்- ரூ.35,200
5-8 வருடம்- ரூ.47,400

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.18,700
2-5 வருடம்- ரூ.27,000
5-8 வருடம்- ரூ.47,500

ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்

ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்

ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்
ஐடி சர்வீஸ்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.18,500
2-5 வருடம்- ரூ.27,800
5-8 வருடம்- ரூ.48,900

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.16,206
2-5 வருடம்- ரூ.23,028
5-8 வருடம்- ரூ.44,200

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.17,900
2-5 வருடம்- ரூ.25,400
5-8 வருடம்- ரூ.49,200

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.16,600
2-5 வருடம்- ரூ.25,200
5-8 வருடம்- ரூ.44,900

நெட்வொர்க் இன்ஞ்னியர்

நெட்வொர்க் இன்ஞ்னியர்

நெட்வொர்க் இன்ஞ்னியர்
ஐடி சர்வீஸ்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.20,000
2-5 வருடம்- ரூ.33,600
5-8 வருடம்- ரூ.60,900

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.22,500
2-5 வருடம்- ரூ.34,100
5-8 வருடம்- ரூ.63,100

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.24,700
2-5 வருடம்- ரூ.37,700
5-8 வருடம்- ரூ.60,000

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.26,700
2-5 வருடம்- ரூ.31,300
5-8 வருடம்- ரூ.56,500

நெட்வொர்க் ஆர்க்கிடெக்ட்

நெட்வொர்க் ஆர்க்கிடெக்ட்

நெட்வொர்க் ஆர்க்கிடெக்ட்
டெலிகம்மியூனிகேஷன்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.19,000
2-5 வருடம்- ரூ.28,500
5-8 வருடம்- ரூ.56,600

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.17,200
2-5 வருடம்- ரூ.25,900
5-8 வருடம்- ரூ.51,200

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.16,800
2-5 வருடம்- ரூ.27,700
5-8 வருடம்- ரூ.54,300

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.15,900
2-5 வருடம்- ரூ.23,200
5-8 வருடம்- ரூ.43,600

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்

ஐடி எக்ஸிகியூடிவ்
டெலிகம்மியூனிகேஷன்

பெங்களூர்
0-2 வருடம்- ரூ.19,300
2-5 வருடம்- ரூ.24,700
5-8 வருடம்- ரூ.46,300

மும்பை
0-2 வருடம்- ரூ.20,000
2-5 வருடம்- ரூ.25,000
5-8 வருடம்- ரூ.50,400

டெல்லி
0-2 வருடம்- ரூ.15,200
2-5 வருடம்- ரூ.25,600
5-8 வருடம்- ரூ.42,600

சென்னை
0-2 வருடம்- ரூ.16,300
2-5 வருடம்- ரூ.22,200
5-8 வருடம்- ரூ.38,900

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X