பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக் விற்பனை 2022: முக்கிய ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு அட்டகாச தள்ளுபடி!

|

ஆன்லைன் விற்பனை தளங்கள் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு தள்ளுபடிகளை வழங்கி வருகிறது. அதன்படி தற்போது பிளிப்கார்ட்டில் பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022 அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால் அதற்கு இது சரியான நேரமாகும். காரணம் பிளிப்கார்ட்டில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தின விற்பனை 2022-ல் பல்வேறு சாதனங்களுக்கும் சிறந்த தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது இந்த சலுகை தின அறிவிப்பு நேரலையில் இருக்கிறது. பல்வேறு முக்கிய ஸ்மார்ட்போன்களையும் தள்ளுபடி விலையில் வாங்கலாம். பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இடைப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு கிடைக்கும் தள்ளுபடி குறித்து பார்க்கலாம்.

பிளிப்கார்ட்டில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தின விற்பனை 2022

பிளிப்கார்ட்டில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தின விற்பனை 2022

பிளிப்கார்ட்டில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தின விற்பனை 2022-ல் பல்வேறு சாதனங்களுக்கும் சிறந்த தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது இந்த சலுகை தின அறிவிப்பு நேரலையில் இருக்கிறது. பல்வேறு முக்கிய ஸ்மார்ட்போன்களையும் தள்ளுபடி விலையில் வாங்கலாம். பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இடைப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு கிடைக்கும் தள்ளுபடி குறித்து பார்க்கலாம்.

சியோமி 11ஐ 5ஜி

சியோமி 11ஐ 5ஜி

சியோமி 11ஐ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனானது பர்பிள் மிஸ்ட் வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 6 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.29,999 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.24,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் சியோமி 11ஐ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனுக்கு 16% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ33

சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ33

சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ33 ஸ்மார்ட்போனானது ஆவ்சம் பிளாக் வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.33,990 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.26,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ33 ஸ்மார்ட்போனுக்கு 20% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 20 5ஜி

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 20 5ஜி

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 20 5ஜி ஸ்மார்ட்போனானது ஃப்ரோஸ்டட் ஓனிக்ஸ் வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.34,999 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.24,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் மோட்டோரோலா எட்ஜ் 20 5ஜி ஸ்மார்ட்போனுக்கு 28% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

ரியல்மி 9 ப்ரோ+ 5ஜி

ரியல்மி 9 ப்ரோ+ 5ஜி

ரியல்மி 9 ப்ரோ+ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனானது சன்ரைஸ் ப்ளூ வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 6 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.27,999 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.24,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் ரியல்மி 9 ப்ரோ+ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனுக்கு 10% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

விவோ டி1 ப்ரோ 5ஜி

விவோ டி1 ப்ரோ 5ஜி

விவோ டி1 ப்ரோ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனானது டர்போ சியான் வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.30,990 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.24,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் விவோ டி1 ப்ரோ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனுக்கு 19% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

போக்கோ எக்ஸ்3 ப்ரோ

போக்கோ எக்ஸ்3 ப்ரோ

போக்கோ எக்ஸ்3 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனானது ஸ்டீல் ப்ளூ வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.25,999 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.21,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் போக்கோ எக்ஸ்3 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனுக்கு 15% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

ரியல்மி 9 5ஜி எஸ்இ

ரியல்மி 9 5ஜி எஸ்இ

ரியல்மி 9 5ஜி எஸ்இ ஸ்மார்ட்போனானது Azure Glow வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.26,999 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.22,999 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் ரியல்மி 9 5ஜி எஸ்இ ஸ்மார்ட்போனுக்கு 14% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

ரெட்மி நோட் 11 ப்ரோ

ரெட்மி நோட் 11 ப்ரோ

ரெட்மி நோட் 11 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனானது மிரேஜ் ப்ளூ வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 6 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.21,999 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.21,392 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு 2% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்52 5ஜி

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்52 5ஜி

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்52 5ஜி ஸ்மார்ட்போனானது ஐசி ப்ளூ வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்சேமிப்பு வசதியோடு கிடைக்கிறது. இந்த சாதனமானது ரூ.27,990 என கிடைத்த நிலையில் தற்போது பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.24,990 என கிடைக்கிறது. பிளிப்கார்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்பனை 2022-ல் இந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு 10% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Flipkart Electronics Sale 2022 Announced With Huge Discount For Smartphones: Best Deals

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X