20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

By Jeevan
|

ஸ்மார்ட்போன்கள் வளர்ச்சியில் மற்ற இயங்குதளங்களைவிடவும் ஆன்ட்ராய்டு இயங்குதளத்திற்கே அதிக பங்குள்ளது. தற்பொழுது இந்தியாவில் ஆன்ட்ராய்டு இயங்குதளங்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்படும் ஸ்மார்ட்போன்களே அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நாங்கள் இங்கே 20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் அவற்றின் தகவல்களையும் வெளியிட்டுள்ளோம். அதிலும் குறிப்பாக விலை ரூ.7000க்குள் உள்ள செல்போன்களை மட்டுமே வரிசைப்படுத்தியுள்ளோம். இவற்றை நீங்கள் ஆன்லைனில்கூட வாங்கலாம். தகவல்கள் கீழே!

விரைவில் வெளியாகவுள்ள 10 சாம்சங் செல்போன்கள்...

Click Here For New Smartphones Gallery

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

3.2 அங்குல தொடுதிரை,
3 எம்பி கேமரா,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
600 Mhz செயலி,
3ஜி வசதி,
வைபை மற்றும் FM ரேடியோ வசதி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

3.2 அங்குல தொடுதிரை,
5 எம்பி கேமரா,
ஆன்ட்ராய்டு 2.1 இயங்குதளம்,
384 எம்பி ரேம்,
3ஜி வசதி,
வைபை மற்றும் ப்ளுடூத் வசதி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

ஆன்ட்ராய்டு 2.3.7 இயங்குதளம்,
832 MHz செயலி,
256 எம்பி ரேம்,
2 எம்பி கேமரா,
டூயல்சிம் வசதி,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

ஆன்ட்ராய்டு 2.3.5 இயங்குதளம்,
1 GHz செயலி,
256 எம்பி ரேம்,
2 எம்பி கேமரா,
16ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
விலை ரூ.4,250 - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

3.5 அங்குல திரை,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3.6 இயங்குதளம்,
256 எம்பி ரேம்,
3 எம்பி கேமரா,
1500 mAh பேட்டரி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

4 அங்குல தொடுதிரை,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
1 GHz செயலி,
256 எம்பி ரேம்,
5 எம்பி கேமரா,
FM ரேடியோ, வைபை வசதி,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

டூயல்சிம் வசதி,
ஆன்ட்ராய்டு 4.0 இயங்குதளம்,
1 GHz செயலி,
3 எம்பி கேமரா,
4 அங்குல தொடுதிரை,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
2.8 அங்குல தொடுதிரை,
FM ரேடியோ,
1 GHz செயலி,
டூயல்சிம் வசதி,
1.3 எம்பி கேமரா,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

4 அங்குல தொடுதிரை,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
1 GHz செயலி,
டூயல்சிம் மற்றும் வைபை வசதி,
2 எம்பி கேமரா,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

ஆன்ட்ராய்டு 4.0 இயங்குதளம்,
1 GHz செயலி,
256 எம்பி ரேம்,
3 எம்பி கேமரா,
4 அங்குல திரை,
16ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
விலை ரூ.4,990 - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

2.8 அங்குல தொடுதிரை,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
832 MHz செயலி,
2 எம்பி கேமரா,
FM ரேடியோ,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை - வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

3.2 அங்குல தொடுதிரை,
3 எம்பி கேமரா,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
800 MHz ப்ராசெசர்,
வைபை மற்றும் ப்ளுடூத் வசதி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

2.8 அங்குல தொடுதிரை,
2 எம்பி கேமரா,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
832 MHz ப்ராசெசர்,
வைபை மற்றும் ப்ளுடூத் வசதி,

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

3 அங்குல தொடுதிரை,
3 எம்பி கேமரா,
ஆன்ட்ராய்டு 4.0 இயங்குதளம்,
850 MHz ப்ராசெசர்,
வைபை மற்றும் ப்ளுடூத் வசதி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

4 அங்குல தொடுதிரை,
5 எம்பி கேமரா,
டூயல்சிம் வசதி,
ஆன்ட்ராய்டு 4.0.1 இயங்குதளம்,
1 GHz ப்ராசெசர்,
வைபை மற்றும் ப்ளுடூத் வசதி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

3 அங்குல தொடுதிரை,
2 எம்பி கேமரா,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
600 MHz ப்ராசெசர்,
வைபை மற்றும் ப்ளுடூத் வசதி,
இதை வாங்க...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

20 சிறந்த ஆன்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள்...

2.8 அங்குல தொடுதிரை,
ஆன்ட்ராய்டு 2.3 இயங்குதளம்,
832 MHz செயலி,
2 எம்பி கேமரா,
FM ரேடியோ,
32 ஜிபி அதிகரிக்கும் வகையிலான நினைவகம்,
இதை - வாங்க...

Click Here For New Smartphones Gallery

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X