ஹாலிவுட் தில்லுமுல்லு பார்ட் 2!!

Posted by:

ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளின் தாக்கம் நிறையவே இருக்கும். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளின் காரணமாக பிரம்மாண்ட திரைப்படங்களை ஒரு அறையில் வைத்தே எடுத்துவிடுகிறார்கள். ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த தொழில்நுட்பத்தின் பெயர்தான் "விஷூவல் எபக்ட்ஸ்".

அவதார் மற்றும் பைரேட்ஸ் ஆப் கரீபியன் போன்ற திரைப்படங்கள் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்ன் காரணமாகவே பிரம்மாண்டம் ஆக்கப்படுகிறது. ஆஸ்கார் விருது பெற்ற லைப் ஆப் பை திரைப்படத்திலும் இந்து தொழில் நுட்பம் உள்ளது.

நாம் திரையில் பார்பதற்க்கு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக உள்ளதோ அந்த அளவிற்க்கு திரைக்கு பின்னால் ஹாலிவுட் தொழில் நுட்ப கலைஞர்களின் கடின உழைப்பு உள்ளது. ஹாலிவுட் காரர்கள் ஒரு அறையில் வைத்து படத்தை எடுத்தாலும் அதை அவ்வளவு எளிதாக செய்து விட முடியாது.

அதற்க்காக அவர்கள் கோடிகணக்கில் பணத்தை செலவு செய்கின்றனர். தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கு இந்த பிரம்மாண்ட திரைபடங்களும் ஒரு எடுத்துகாட்டாகும். இது போன்ற பல ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்ன் தாக்கத்தால் எப்படி இருந்த படங்கள் எப்படி மாறி இருக்கிறது என்று கிழே உள்ள சிலைட்சோவில் பாருங்கள்.

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

 

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு முன்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


விஷூவல் எபக்ட்ஸ்க்கு பின்பு

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

விஷூவல் எபக்ட்ஸ்


ஹாலிவுட் விஷூவல் எபக்ட்ஸ்

மேலும் இதுபோன்ற ஹாலிவுட் தில்லுமுல்லு படங்களை பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

Write Comments

Social Counting

Opinion Poll