இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

Written By:

இராணுவ வீரர்கள் இவர்களுக்கு நிச்சயம் அறிமுகம் தேவையில்லை எனலாம் ஒரு நல்ல நாள் அல்லது குடும்பத்துடன் இவர்கள் இருக்க முடியாது.

நாம் நமது குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் இவர்கள் எல்லையில் தனியாக நின்றால் தான் முடியும்.

தற்போது வந்த இந்த கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் இந்த அமெரிக்க வீரர்கள் வீட்டிற்கு செல்லவில்லை இவர்கள் கேம்ப்பில் தான் இருந்தார்கள் ஆனால் இவர்கள் கிரிஸ்துமஸ் தினத்தன்று அடித்த ரகளைகளை பாருங்கள் மிகவும் கலாட்டாவாக இருக்குதுங்க...

ஸ்மார்ட் போன் கேலரிக்கு

முகநூலில் எங்செய்திகளை படிக்க க்ளிக் செய்யவும்

#1

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#2

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#3

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#4

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#5

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#6

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#7

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#8

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#9

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#10

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#11

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#12

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#13

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#14

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#15

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#16

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#17

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#18

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#19

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#20

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#21

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#22

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#23

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#24

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#25

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#26

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#27

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#28

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#29

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#30

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#31

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#32

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#33

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#34

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#35

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#36

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#37

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

##8

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#39

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#40

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#41

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#42

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#43

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#44

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#45

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#46

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#47

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#48

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#49

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

#50

இங்க பாருங்க இவங்க அடிக்கற லூட்டிய...

முகநூலில் எங்செய்திகளை படிக்க க்ளிக் செய்யவும்

ஸ்மார்ட் போன் கேலரிக்கு

Read more about:
Please Wait while comments are loading...

சமூக வலைதளம்